(07.05.2020)

Vipps

Pga Covid19 er det ikke lenger mulig å komme opp i tårnet for å betale startavgift. Vi har derfor opprettet Vipps for at kunder enkelt kan ordne dette selv.

Kunder som ikke betaler med Vipps vil få tilsendt faktura som tidligere. Fakturagebyr vil da påløpe.

(30.04.2020) Pga anleggsarbeid på rullebanen vil rullebanen på Notodden flyplass være nattestengt fra 4. mai og foreløpig frem til 15. juni.

Mer info:


Notodden Flyplass - Din lokale flyplass
(14.10.2019) Vi har nå gått over til hvit merkemaling etter felleseuropeiske bestemmelser.
(05.08.2019) Vi asfalterer kundeparkeringen til glede for våre kunder.
(05.08.2019) Før ferien ble det lagt asfalt på den nye rullebanen.
(01.01.2019) Nytt år og nye muligheter. Vi ber om at alle som ønsker årskort for fly tar kontakt med oss på post@notodden-flyplass.no slik at vi får dere inn i systemet.

Vi ønsker å sende faktura på mail så det er fint om du oppgir hvilken mailadresse som ønskes for mottak av fakturaer.

Takstregulativ
(06.12.2018) Da er utfylling av sprengstein til rullebanen ferdig i lengderetning. Massene skal nå få sette seg til over vinteren før arbeidene fortsetter med avretting og asfaltering samt utfylling av sikkerhetssoner på sidene. Hvis vinteren er snill så ligger det godt an til asfaltering i mai/juli.
(10.11.2017) Pilot Flight Academy etablerer seg med en avdeling på Notodden som i første omgang inkluderer 10 arbeidsplasser og en klasse på 30 studenter.

Utvidelse
Det er viktig å få avklart om Telemark Fylkeskommunen går inn med 15 millioner kroner forlengelsen av rullebanen 
Notodden flyplass legger sin lit til politikerne i fylket og håper på en snarlig løsning for å sette igang arbeidet med å utvide rullebanen mot syd slik at pilotskolen kan operere uhindret for den kryssende veien som går over rullebanen.

Trinnvis etablering

I første fase skal det investeres mellom 25 og 30 millioner kroner i fly og materiell.
Dette er første fase i etableringen av pilotskolen på Notodden, Fase 2-3 blir opparbeide arealer til oppstillingsplass for skoleflyene å sette opp driftsbygning med hangar og undervisningslokaler.
Det kan da bli aktuelt og utvide til 50 arbeidsplasser og opp til 200 studenter.Prior Permission Required (PPR)

Alle som vil bruke flyplassen utenfor
 åpningstid skal på forhånd ha en PPR.
 
Dette får du ved å gå inn på MyPPR
 eller kontakte tårnet på telefon
35 02 60 70 (tast 1).
123movie