Anleggsvirksomhet på Notodden flyplass

Viktig info til alle piloter

(30.04.2020) Pga anleggsarbeid på rullebanen vil rullebanen på Notodden flyplass være nattestengt fra 4. mai og foreløpig frem til 15. juni.

Mer info:


Alle tidsangivelser i dette brevet er lokaltid (UTC +2 timer)

Arbeidene vil starte 4. mai og vil primært foregå kveld/natt på hverdager utenom flyplassens åpningstid. Anleggstid: 20:30 - 08:00.

Stenging starter søndager kl 20:30 og anleggs uken avsluttes fredager kl. 08:00

SAR

Politi, søk/redningshelikopter er unntatt da disse kan gå rett til fuelanlegg. Operasjoner på sjø vil også være tillatt.


RWY lys og IFR

Rullebanen vil i hele anleggsperioden ikke ha noe belysning tilgjengelig.
For IFR er siktminima ved avgang satt til 1400 meter For landing så gjelder eksisterende kriterier publisert i AIP
Natt operasjoner er ikke aktuelt da rullebanen er stengt i dette tidsrommet.

Merking

For å indikere stengt rullebane blir det lagt ut hvite kryss på rullebanen hver ettermiddag i perioden mellom kl. 20:30 – 08:00

Etter anleggsarbeidene er ferdig hver natt/morgen vil rullebanen bli feiet og klargjort for flytrafikk.

Vi har bevisst valgt å holde flytrafikk og anleggstrafikk adskilt med forskjellige operasjonstider i døgnet. Det vil ikke bli tillatt noe anleggs aktivitet på rullebane som er åpen for flyging.

Helgeflyging

Flyplassen vil være åpen for flytrafikk i helgene frem til søndag kl 20:30

Varighet

Prosjektet omfang er uskikker men nattestengning er foreløpig til 15. juni 2020. Rullebanebelysning vil antagelig ikke være tilgjengelig for august.

NOTAM

Informasjon om denne aktiviteten vil bli lagt på NOTAM, My PPR, hjemmeside, Facebook.

 

Dersom man er i tvil om åpningstider ta kontakt med tårnet på telefon 35026076

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]Prior Permission Required (PPR)

Alle som vil bruke flyplassen utenfor
 åpningstid skal på forhånd ha en PPR.
 
Dette får du ved å gå inn på MyPPR
 eller kontakte tårnet på telefon
35 02 60 70 (tast 1).
123movie