Anleggsvirksomhet på Notodden flyplass i sommer

Viktig info til alle piloter

(12.06.2018) Notodden flyplass vil i sommer skifte ut hele banebelysningen på rullebanen. Lysanlegget er gammelt og utslitt. Utskiftingen gjelder bl.a. banekant og terskel belysning samt all kabling til dette.

Alle tidsangivelser i dette brevet er lokaltid (UTC +2 timer)

Arbeidene vil starte 18. juni og vil primært foregå kveld/natt på hverdager utenom flyplassens åpningstid. Anleggstid: 18:00 - 06:00 for Kort-rullebane.

Lang rullebane operasjoner

Arbeidene på nordre del av rullebanen vil foregå på dagtid 08:00-16:00 og det vil så lenge det er anleggsaktivitet på denne delen ikke bli åpnet for lang-rullebane operasjoner. Nordre del blir åpnet daglig for flytrafikk kl16:00 -17:30 (for ankomst av ruteflyet)
Når arbeidene og anleggsperioden på nordre del er ferdig vil lang-bane operasjoner igjen kunne tillates.
Vi håper at dette kan gjøres på kortest mulig tidsrom.

Åpningstider i lokaltid for flytrafikk blir som følger:

Man-Fre:            07:00 – 17:30

Helg:                     Lør 06:00 – Søn 19:30

SAR

Politi, søk/redningshelikopter er unntatt da disse kan gå rett til fuelanlegg. Operasjoner på sjø vil også være tillatt.


Stenging av hele rullebanen:

I uke 29 -30

Fra 16 juli t.o.m. 29. juli vil hele rullebanen være stengt. Ingen flytrafikk på rullebanen i denne perioden.
Dette er fordi prosjektet må være ferdigstilt innen midten av september for at regulariteten skal kunne opprettholdes når mørketiden kommer.

RWY lys og IFR

Rullebanen vil i hele anleggsperioden ikke ha noe belysning tilgjengelig.
For IFR er siktminima ved avgang satt til 1400 meter (hele banens lengde) For landing så gjelder eksisterende kriterier publisert i AIP
Natt operasjoner er ikke aktuelt da rullebanen er stengt i dette tidsrommet.

Merking

For å indikere stengt rullebane blir det lagt ut hvite kryss på rullebanen hver ettermiddag i perioden mellom kl. 17:30 – 06:00

Etter anleggsarbeidene er ferdig hver natt/morgen vil rullebanen bli feiet og klargjort for flytrafikk.

Vi har bevisst valgt å holde flytrafikk og anleggstrafikk adskilt med forskjellige operasjonstider i døgnet. Det vil ikke bli tillatt noe anleggsaktivitet på rullebane som er åpen for flyging.

Helgeflyging

Flyplassen vil så langt som mulig være åpen for flytrafikk i helgene. Det kan være enkelte helger hvor den må stenges for anleggsarbeider. Dette blir varslet på NOTAM og hvite kryss blir lagt ut på rullebanen.

Varighet

Prosjektet forventes ferdigstilt innen 15. september 2018.

NOTAM

Informasjon om denne aktiviteten vil bli lagt på NOTAM, My PPR, hjemmeside, Facebook samt skriv til flyklubber og andre organisasjoner som er brukere av Notodden flyplass.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre brukere, men vi er sikre på at prosjektet vil gi oss et solid og driftssikkert lysanlegg som dimensjonert for fremtiden og flyplassens videre utvikling.

Dersom man er i tvil om åpningstider ta kontakt med tårnet på telefon 35026076

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]Prior Permission Required (PPR)

Alle som vil bruke flyplassen utenfor
 åpningstid skal på forhånd ha en PPR.
 
Dette får du ved å gå inn på MyPPR
 eller kontakte tårnet på telefon
35 02 60 70 (tast 1).