Instrukser - Bruk av flyplassen

 


Studer flyplasskart og gjør deg kjent med forholdene på flyplassen.


Åpningstider:
Se NOTAM for oppdaterte åpningstider.


Utenfor åpningstid:
PPR (Prior Permission Required ) alle som vil bruke plassen utenfor åpningstid skal på forhånd ha en PPR, dette får man ved å gå inn på MyPPR eller kontakte tårnet på telefon 35 02 60 70 (tast 1).


Spesielle hensyn:
  • Høyrerunde ved bruk av bane 12, 
  • Kryssende vei: her skal høyden være 70 ft. AGL  (ca.150 ft. QNH)
  • Ved flyging på kvelden: vis hensyn med tanke på støy
  • Husk på at det til tider er meget stor seilflyaktivitet på Notodden, hold utkikk og meld fra om din posisjon og intensjoner!
Brann og havari:
På forespørsel Cat. 3
 

Lang rullebane:
Kun tilgjengelig på forespørsel.
 

Priser og betingelser for bruk av Notodden Flyplass:
Takstregulativ for Notodden gjeldende fra 2016.
Her står priser for startavgifter, årskort, parkeringsbestemmelser for fly mm: 
NO-R-T001 Takstregulativ.pdf

Security: Sikkerhetsbegrenset område/CSRA:
Ved opprettet security ifm ruteavgang er oppstillingsplass foran tårn med en tenkt trukket linje fra tankanlegg og over til flyverksted ikke tilgjengelig for brukere av flyplassen.
Det er etablert vakt i området mandag-fredag 06:30-07:50 og fredag 17:15-17:50.

Lokale prosedyrer og godkjennelser:
I 2015 vil vi under dette punktet legge ut lokale prosedyrer og godkjennelser. Hensikten er å opplyse våre brukere om hva som gjelder for Notodden.

Konsesjoner/godkjenninger:

Sertifikat teknisk- og operativ godkjenning.pdf
Sertifikat utdanningsorg 10.05.2012.pdf
Godkjenningssertifikat Sjøflyhavn.pdf
Spesielle vilkår sjøflyhavn.pdf


Notodden Sjøflyplass, Tuven
Følgende lokalt regelverk gjelder for sjøflyging Notodden:
NO-H-D001 V 3.4 Flyplasshåndbok, Notodden Sjøflyhavn.PDF
Kart sjøflyhavn start- og landingsområde med hinderflater.pdf
Lovdata: Forskrift om Semsøyene naturreservat.pdf


Instruks modellflyging
Vår instruks vedrørende modellflyging:
NO-I-L001-04 instruks modellflyging.PDF

Instruks for seilflyging
Lokal instruks for seilflygingkan leses på vedlagt link:NO-P-L001-09 Prosedyre seilflyging.PDF
Kart over sleperuter: Sleperuter ENNO revisjon mai 2014.pdfPrior Permission Required (PPR)

Alle som vil bruke flyplassen utenfor
 åpningstid skal på forhånd ha en PPR.
 
Dette får du ved å gå inn på MyPPR
 eller kontakte tårnet på telefon
35 02 60 70 (tast 1).
123movie